Na Souvrati 445
330 21 Líně

Kleemann

„Kléman“ znamená výtahy. A kdo je nezná, s námi tuto technologii pozná. Pro montáž této výtahové technologie máme odborné zkušenosti. Lidé z této společnosti jsou našimi přáteli, pravidelně jsme technicky a obchodně proškolováni u nás, nebo v centrále v Řecku.